Iskanje primernega in dostopnega stanovanja je kot lov na zaklad. Cene nakupa ali najema so vrtoglavo visoke in še rastejo, dohodki večine pa stagnirajo.

Sodoben odgovor na akutno pomanjkanje stanovanj predstavljajo stanovanjske zadruge. Stanovanjske zadruge se postavljajo z združevanjem virov in ljudi, ki si želijo živeti v kakovostnih, lepih, dostopnih in trajnostnih stanovanjih. Zadruge temeljijo na demokratičnem odločanju in mehanizmih, ki zagotavljajo, da ostajajo zadružna stanovanja dostopna in trajno v javnem interesu. V našem prostoru so najemniške stanovanjske zadruge še novost, ki se jih snuje po vzoru uspešnih zadružnih modelov iz tujine, še najbolj iz Dunaja, Züricha in Barcelone.

Po Sloveniji vznika vse več pobud za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, a za njihovo uresničitev nujno potrebujemo sistemske spremembe – zakonodajo, ki bo uredila pravno podlago za pridobivanje zemljišč, gradnjo in delovanje stanovanjskih zadrug ter ustrezne oblike financiranja.

PODPRI POBUDO ZA STANOVANJSKE ZADRUGE!

house icon 1

Ker smo siti nedostopnega lastništva in brezupnega najema. In ker ima vsak pravico do dostojnega in stabilnega domovanja.

house icon 2

Ker lahko v sodelovanju pridemo do dobrih stanovanjskih rešitev za vse - ker ne potrebujemo luksuza, ampak lepa, sodobna, kakovostna in vzdržna stanovanja.

house icon 3

Ker se sodelovanje in skupnost začneta pri našem domu. In ker bo prihodnost družbe solidarna - ali pa je ne bo.

Zbiramo 3000 podpisov!

Potrebujemo še podpisov!

POLITIČNIM PREDSTAVNIKOM SPOROČAM, DA JE ČAS ZA ZAKONSKO UREDITEV STANOVANJSKIH ZADRUG.

Zahtevam, da država končno začne voditi aktivno stanovanjsko politiko, da postavi pravico do stanovanja za vse pred kratkoročne interese peščice privilegiranih dobičkarjev.

Dodaj svoj podpis!

Virtualna skupnost podpisnikov